ZAUPAJO NAM
AKTIVNI ODMORI
DRUGI O NAS

ZADOVOLJSTVO NAŠIH CENJENIH STRANK

Izhodišča za program vseh aktivnosti na področju skrbi za zdravje zaposlenih so poglobljene analize zdravstvenega stanja zaposlenih ter bolniškega staleža. Pripravo teh analiz zaupamo zunanjim strokovnjakom, ki jih vodi dr. Davor Denkovski. Pri izvajanju varnega in zdravega delovnega okolja imamo zagotovljeno strokovno podporo strokovnjakov medicine dela ZAP FITCORP, ki nam svetuje, kako ustrezno ter strokovno skrbeti za zdravje vseh zaposlenih.

Matej Eigner
direktor službe za delovnopravne in splošne zadeve

Z ZAP-om smo začeli sodelovati leta 2019, ko so za naše zaposlene pripravili delavnico z naslovom »Zdravniški vidiki stresa in pomen njegovega obvladovanja« ter pri analizi bolniških odsotnosti zaposlenih. Analiza je bila pripravljena kakovostno in strokovno, na njeni podlagi smo se nato lažje odločili za aktivnosti na področju skrbi za zdravje naših zaposlenih. Zelo dobro sodelujemo, vedno so se izkazali kot zelo kompetentni in strokovni na svojem področju.

Helena Lokar
direktorica, Upravljanje s kadri in splošne zadeve

V korporaciji Hidria izvajamo aktivnosti promocije zdravja, ki so namenjene vsem zaposlenim. Z ZAP-om sodelujemo na področju krepitve zdravja in delazmožnosti starajoče se delovne populacije. Na podlagi ugotovitev iz analize so bili izdelani temeljiti ukrepi, vezani na specifična delovna mesta, ocenjena so bila najbolj kritična delovna mesta in izdelani so bili predlogi primernih ukrepov in rešitev za dosego optimalnih delovnih pogojev vseh zaposlenih. Z njihovimi ugotovitvami in rešitvami smo zelo zadovoljni, njihovi predlogi ukrepov že dosegajo zastavljene cilje.

Sabina Vidmar
direktorica, Hidria IP

Program promocije zdravja pri delu, ki ga ponuja ZAP, je celovit, sistematičen, praktično naravnan in odlično dopolnjuje naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih.

Nina Potisek, univ. dipl. prav.
Direktorica Procesne podpore in Ravnanja s človeškimi viri

KONTAKTNI OBRAZEC

SPOROČITE NAM
KAJ POTREBUJETE

  • info@zap.si
  • 041 / 704 – 954

  • Hacquetova 6, 1000 Ljubljana
    (Vilharjev podhod)